Sofie (2004)

Čilý tramvajový ruch v centru Sofie 20. 7. 2004 Sofia - Bulvár Christo Botev Sofie 29. 7. 2004 Jediným městem s tramvajovou dopravou na území Bulharska je hlavní město Sofie. Zdejší tramvajový systém se skládá z šestnácti linek (14+2) provozovaných na tratích na dvou rozchodech. Původní rozsáhlý systém o rozchodu 1009mmm byl asi v osmdesátých letech doplněn jednou tratí (dnes se dvěmi linkami) o rozchodu kolejí 1435mm. Typickou barvou pro všechny sofijské tramvaje je oranžová. I zde však uvidíme celovozové reklamy.

Konečná linky č. 5 - 18. 7. 2004 Sofia -  centrum města - bulvár Kněžny Marie Lujzy 19. 7. 2004 Na úzkém rozchodu se setkáme s několika verzemi vozů Sofia místní výroby ve dvoučlánkovém a tříčlánkovém provedení. Jízda těmito vozy je pro našince opravdovým zážitkem. Už jen vzduchové brzdy a vzduchem za mohutného bouchání postupně se zavírající dveře u nás nevidíme. U tříčlánkových vozidel pak máte podle houpání stěn občas pocit, že se střední článek musí každou chvíli rozložit. Modernizovaný vůz Sofia s nízkopodlažním článkem následovaný vozem T6A2 -  centrum města 20. 7. 2004 Dvoučlánkový vůz Sofia projíždí kolem jednoho z mnoha tržišť s ovocem v centru Sofie 20. 7. 2004 Některá vozidla jsou však modernizována. Dostávají kouřová skla, nové sedačky a dokonce nízkopodlažní střední článek. Několik jich je i v obousměrném provedení, avšak schody u dveří pro opačný směr byly dřevem dorovnány do původní výšky podlahy, takže obousměrnost není využívána.

Vozy T6A2 z poslední dodávky - 30. 7. 2004 Vozy T4D odkoupené z německého města Halle  - 18. 7. 2004 Mezi podstatně modernější tramvaje patří vozy české výroby typu T6A2. V letech 1990 - 1991 bylo dodáno 40 těchto nových tramvají. V roce 2000 pak ještě 17 modernějších vozů. Dalším zajímavým typem jsou tramvaje T4D (vpravo) koupené asi v roce 2001 z německého Halle.

Široké české vozy T6B5 - 30. 7. 2004 Tramvaj Duewag s vlekem na křížení s úzkým rozchodem  - 19. 7. 2004 Na dvou linkách rozchodu 1435 mm se můžeme setkat s neméně zajímavými vozidly. Kromě asi 37 širokých vozů T6B5 z roku 1989 jsou to podstatně starší vozy Duewag původem z Bonnu. Můžeme se zde svézt s dvoučlánkovými, tříčlánkovými, či sólo vozy s vlekem. Tyto vozy patří k tomu nejlepšímu s čím se na sofijských kolejích můžeme setkat. Jízda je opravdu tichá i ve srovnání s rozdrnčenými i mnohem novějšími českými vozy, o vozech místní výroby nemluvě.

Modernizovaná tramvaj Sofia -  v té době jediná tohoto typu na rozchodu 1435 mm - 29. 7. 2004 Tříčlánková tramvaj Duewag v Sofii - 29. 7. 2004 V létě 2004 jsme pak na rozchodu 1435 mm na lince č. 22 viděli i jednu modernizovanou dvoučlánkovou tramvaj Sofia v netypickém modrozeleném nátěru (foto vlevo).


Tramvaj Duewag a Sofia se sněhovým pluhem v depu Iskr 20. 7. 2004 ostavené vozy Duewag a Sofia v depu ISKR 20. 7. 2004 Ve vozovně Iskar, otevřené v roce 1987 pro vozy "širokého" rozchodu 1435mm, stojí odstaveno mnoho vozů Duewag, které jsou využívány jako zdroje náhradních dílů. Také jsme zde viděli mnoho chátrajících vozů Sofia, které mají být v budoucnu údajně modernizovány a znovu nasazeny do provozu. V roce 2004 však na širokém rozchodu jezdil pouze jediný (viz foto výše).

Tramvajové tratě jsou v průměru v horším stavu než v našich městech. Najdeme zde úseky s otevřeným svrškem, zaasfaltované či zadlážděné koleje, ale i BKV panely. Zajímavá podzemní konečná Iztok je na lince č. 22 (dvě fotky vpravo dole). Tramvajová trať jdoucí středem vozovky klesá pod zem a levým obloukem se dostává do podzemního prostoru, zřejmě do základů plánovaného obchodního centra. Je zde patrné kde měly být schodiště i nástupiště, avšak cestující mají konečnou stanici již o zastávku dříve. Zdejší prostory tak slouží nejspíš bezdomovců, sprejerům a dalším živlům. Asi ne náhodou jsme viděli v době naší návštěvy, že se sem tramvaje jezdí otáčet vždy dvě za sebou, jinak stojí venku.

Tramvaj Sofia před nádražní budovou v Sofii 19. 7. 2004 Tříčlánková tramvaj Sofia na sídlišti Obelia 19. 7. 2004 Tramvaj Duewag vyjíždí ze své podzemní smyčky Iztok 29. 7. 2004 tramvaj Duewag v podzemní smyčce linky Iztok č. 22. 29. 7. 2004

Trolejbus Ikarus 18. 7. 2004 Souprava metra 81-717 na konečné Obelia 19. 7. 2004 Kromě tramvají zajišťují v Sofii v elektrické trakci městskou dopravu také trolejbusy a metro. Hloubená trasa metra má osm moderně vybavených stanic a další tři v centru se plánují. Vede z centra města do sídliště Obelya na severu města. Nasazovány jsou zde čtyřvozové soupravy 81-717 z let 1989 a 1990.

Sofie (2021)

I přes to, že se mi v Sofii velmi líbilo, opět jsem ji navštívil až v létě 2021. A za tu dobu se zde mnoho změnilo. Zejména metro se rozrostlo. Dnes je na čtyřech linkách s délkou 52km v provozu 47 stanic. V provozu se vzácně objevují ještě i staré ruské soupravy 81-717 a nám udělali velkou radost.

Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021

Budování metra samozřejmě zamíchalo i s tramvajovou dopravou. Některé tramvajové tratě dnes již nemají tak velký dopravní význam.

Právě na sídliště Obelya v severní části města, kam jezdí teď metro dokonce ze dvou směrů, je nyní tramvajový provoz již pouze doplňkem. Na sem vedoucí linku č. 6 jsou nasazovány jen dvoučlánkové tramvaje typu Sofia T6M-700 F a v poměrně dlouhých intervalech. Oproti mé první návštěvě jsou tyto vozy sice modernizované, ale potěšilo mne, že jich je v létě 2021 v provozu stále kolem 20 vozů.

Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021

Sofia v roce 2021 Tříčlánkové vozy Sofia jsou v různých verzích provozu také, ale už jsou modernizované. Jejich střední články se již tak hezky neprohýbají, což byl zajímavý zážitek při návštěvě v roce 2004. V provozu jsou různé typy jak v jednosměrné, tak v obousměrné verzi.

Některé vozy dostaly nové střední nízkopodlažní články. Konkrétně osmnáct vozů bylo modernizováno firmou Inekon v Ostravě (ty mají nyní označení Inekon T8M-700IT) a údajně se jedná prakticky o celé novostavby, jen některé rámy podvozků zůstaly původní.

Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021

Novinkou na úzkém rozchodu jsou zelené švýcarské tramvaje Schindler/Siemens Be 4/6 S dodané z města Basilej. Tyto tříčlánkové jednosměrné vozy se středním nízkopodlažním článkem si až překvapivě dobře poradí i s místními tratěmi v horším stavu. Dodány byly v roce 2017 a v roce 2021 jsou v provozu stále ve slušném stavu.

Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021

Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Nejnovějšími vozy, se kterými se v Sofii můžeme setkat jsou nové nízkopodlažní tramvaje Pesa Swing, nebo-li PESA 122Na. Jedná se o pětičlánkové tramvaje se třemi pevnými podvozky. Jízda s nimi je zejména na rekonstruovaných tratích velmi příjemná. A nasazovány jsou přednostně právě na rekonstruované tratě. V době naší návštěvy byla jimi obsazena např. všechna pořadí linky 7, vedoucí po moderně zrekonstruované trati na konečnou Ž. K. Borovo. Nasovány jsou však i na další linky. V letech 2013 - 2020 bylo dodáno 38 vozů.

Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021

Na úzkém rozchodu jsou v provozu také české vozy Tatra T6A2 z let 1990 a dokonce 1999. Je jich 25 kusů a jsou nasazovány jak v soupravách, tak sólo.

Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021

Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Co nového na širokém, respektive standartním rozchodu 1435mm? Z provozu zmizely vozy Duewag s vleky. Dnes jsou zde nasazovány vozy Tatra T6B5B a zejména pak bývalé pražské vozy T6A5. Mezi lety 2017 a 2021 jich sem bylo dodáno téměř padesát.

Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021

Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 V době naší návštěvy se vzácně v provozu také objevovaly ex. lipské T4D. V provozu je nahradily právě výše zmíněné pražské T6A5 a tak ex. lipské T4D jsou převážně odstavené ve vozovně jako rezervy. Podobně jako vozy z Halle na úzkém rozchodu (foto vpravo).

Když jsme Sofii navštívili v roce 2004, nedaleko za vozovnou Iskar jsme viděli nedostavěnou tramvajovou trať rozchodu 1435mm, evidentně však již mnoho let opuštěnou. Od roku 2010 je po této trati vedena linka č. 23. Je ukončena na okraji sídliště Družba a to úvratí. Mohou sem tak pouze obousměrné vozy. To je trochu problém, protože jedinými obousměrnými vozy v Sofii na rozchodu 1435mm jsou staré vozy Duewag GT8 ex Bonn z roku 1960. V létě 2021 bývají na lince nasazeny dva vozy po půl hodině.

Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021

Stejně jako při minulé návštěvě jsme nakoukli také do vozovny Iskar. Ze zdejší odstavné plochy zmizely všechny tramvaje typu Sofia a nahradily je zejména odstavené ex lipské T4D a jejich vleky B4D. A parkují zde samozřejmě i provozní T6A5.

Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021

Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Tramvajové tratě nejsou sice všechny v ideálním stavu, ale i během naší návštěvy probíhalo několik výluk a velkých rekonstrukcí. Na jejich financování se podílí také EU. Tedy Bulharsko je další ze států, který umí čerpat peníze na rekonstrukce tramvajových tratí. Ve velkém probíhají již mnoho let rekonstrukce tramvajových tratí za dotace EU v Polsku, Maďarsku či Rumunsku. U nás lze dotace údajně používat pouze na nové tratě, neboť jsme si takové podmínky v ČR nastavili :(

Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Kromě metra a tramvají, zajišťují městskou hromadnou dopravu také trolejbusy a elektrobusy. Vozový park trolejbusů byl obnoven a kromě několika posledních vozů Ikarus jej tvoří vozy Škoda 26Tr a 27Tr. Čínské elektrobusy Higer KLQ6125GEV3 postupně rozšiřují svůj provoz na autobusových linkách.

Sofia v roce 2021 Město Sofie leží přímo pod pohořím Vitoša a není problém si MHD odskočit rychle přímo do hor. Elektrobusem se dostanete na předměstí k moderní lanovce, která nás vyveze až do výšky cca 1800 m n. m. Vhodným cílem pro lehčí tůru může být pak Černý vrch 2290 m n. m.

Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021 Sofia v roce 2021

Bude-li vhodná příležitost, do Sofie se určitě rád znovu podívám, neboť je zde k vidění mnoho nejen dopravních zajímavostí.

 

 

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer


NAVRCHOLU.cz