Belgie (2023)

Belgii jsem navštívil poprvé až v roce 2023. Dnes je na území Belgie v provozu pět klasických tramvajových provozů. V minulosti zde však fungovaly tzv. vicinální dráhy, což byly regionální tratě, něco mezi železnicí a tramvají. K rušení došlo mezi šedesátými a sedmdesátými lety. Jediným provozem, který se dnes původním systémům podobá je Kusttram, spojující města na pobřeží Severního moře.

Popis jednotlivých navštívených provozů níže:

Brusel (Bruxelles)Brusel
Antverpy (Antwerpen)Antverpy
KusttramKusttram
GentGent
CharleroiCharleroi

 

Dále je zde nově (či znovu) vznikající tramvajový provoz ve městě Lutych (Liege) a také několik zajímavých malých muzejních provozů, takže ještě zde mám mezery a i důvody k další návštěvě Belgie.

 

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer