.

Charleroi (2023)

Město Charleroi leží asi 50 km jižně od Bruselu, žije zde cca 200 tisíc obyvatel a je významným průmyslovým centrem. Do roku 1984 se v okolí těžilo černé uhlí a rozvinuté zde bylo také hutnictví a sklářství. Prosperita těchto odvětví koncem 20. století postupně klesala a dnes se zde rozvíjí spíše chemický průmysl a elektronika. Celá lokalita připomíná české ostravsko.

V době naší návštěvy v létě roku 2023 se město na četných místech opravovalo. V centru města probíhaly rekonstrukce mnohých ulic a celých náměstí a upravován byl také přednádražní prostor s nově budovaným autobusovým nádražím (foto vpravo).

Ve městě Charloroi je provozováno tzv. lehké metro. Jde o trochu bizarní systém na pomezí tramvaje a metra. Původní tramvajový systém byl přestavován na systém premetra od sedmdesátých let. Postupně byl vybudován městský dvoukolejný okruh a otevírán byl v sedmi fázích mezi lety 1976 - 2012. Jeho jizhozápadní část je vedena na betonových estakadách a severovýchodní část pak podzemím. Samotný okruh byl dokončen až v roce 2012.

Z okruhu pak odbočují tři provozní větve, které jak se vzdalují od centra připomínají spíše tramvajové tratě.

Čtvrtá větev nebyla nikdy dokončená a je přezdívána metrem duchů (trať na snímku vpravo). Jde o úsek z osmdesátých let, se čtyřmi stanicemi, kde nikdy nebyl provoz zahájen. V současné době se však zprovoznění trati opět pracuje, má být i dostavěn další úsek k nové nemocnici a mluví se o zahájením provozu do roku 2026.

Ve vícekolejné stanici Beaux-Arts stojí jako pomník původní tramvajová souprava. Průjezdnou trať zde podchází podzemní smyčka, která je také projížděna pravidelnou linkou.

Kolejový labirint je také u stanice Waterloo. Odtud je napojeno nejen "metro duchů" a linka směr Soleilmont, ale je zde také slepá odbočka vyjíždějící na povrch, což měla být zřejmě další z plánovaných a nerealizovaných tratí. Já jsem zde zastihl dočasně odstavený pracovní vůz (další den zde již nebyl).

V Charleroi jsou provozovány vozy BN/ACEC z osmdesátých let. Jde o dvoučlánkové vysokopodlažní tramvaje. Ač jsou nástupiště mírně vyšší, stejně je nutné do vozu jeden schod překonat a z dnešního pohledu se tak systém jeví trochu jako zaostalý.

Od roku 2022 jsou tramvaje postupně modernizovány firmou Alstom v počtu 12 vozů ročně. Tyto vozy mají nové čelo se složeným spřáhlem, nové dveře, modernizovaný interiér a elektronickou výzbroj.

V roce 2023 jsou na třech větvích provozovány čtyři linky (M1, M2, M3 a M4). Linky M1 a M2 jsou vedeny z centra na nejvzdálenější konečnou Anderlues a při tom projíždějí průmyslovou oblastí kolem bývalých dolů a výsypek. Rozdíl v jejich trase je pak ten, že centrum města objíždí každá jiným směrem.

Město Charleroi bývá některými dopravními fandy zatracováno, ale určitě jde o zajímavý provoz, který by bylo škoda si nechat ujít. Centrum města v době naší návštěvy procházelo na mnoha místech celkovými rekonstrukcemi ulic a podle toho co jsme viděli, by v nadcházejících letech mohlo být pro turisty velmi příjemným místem.

 

Další navštívené belgické tramvajové provozy

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer

NAVRCHOLU.cz