Kuličky
Stručná historie tramvají v Plzni
Fotografie tramvají podle typu vozů
 Tabulka všech tramvají, které lze v současné době vidět v ulicích Plzně
 Zajímavosti z provozu, výluky, akce, bulvár, drby, ...
 Schéma tramvajových linek, popis tras všech linek včetně jejich okolí, informace o tarifu, ...
Info o tarifu, sbírka jízdenek a předplatných kupónů
Infrastruktura a technické zajímavosti - vozovna, dílny, konstrukce tratí, informační akustický systém pro nevidomé, ovládání vyhybek, ...
Reportáže ze dnů otevřených dveří v PMDP, propagační jízdy pro veřejnost či pro odbornou veřejnost a fandy MHD
Všehochuť: zajímavé mejly, perličky z diskuze, články z novin, vtipy o MHD, ...
Videogalerie
Soubory volně ke stažení
Kniha návštěv a diskuze K-report
Fotografie z měst: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Bratislava, Košice, Liberec, Most, Budapest, Szeged, Debrecen, Miskolc, Bad Schandau, München, Nürnberg, Chemnitz, Dresden, Katowice, Stuttgart, Chemnitz, Gera, Heilbronn, Zwickau, Plauen, Görlitz, Halle, Insbruck, Oděsa, Kijev, Jevpatorie, Vinica, Dněpropetrovsk, Wien, Linz,
Odkazy na zajímavé stránky nejen o plzeňské MHD
Zpět na úvodní stránku
Kuličky
Plzeňské tramvaje také na Facebooku
Kuličky
Plzeňské trolejbusy - web kolegy Zdeňka KresyPlzeňské tramvaje - aktuální události a zajímavosti z plzeňského tramvajové provozu, popisy typů vozů a zejména mnoho aktuálních fotografií plzeňských tramvají (nechybí ani výluky, vykolejení či povodně a další zajímavotsi z plzeňské MHD). Tramvaj - Plzeň.

 Plzeňské tramvaje

Plzeňské tramvaje

Před rekonstrukcí sadů Pětatřicátníků, která proběhla v roce 2003, si bylo vhodné připomenout, jak to v Plzni vypadalo při rekonstrukcích tramvajových tratí na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Některé podobné provizorní tratě by se dnes ve stejné podobě těžko realizovaly při současném zvýšeném automobilovém provozu. Proto vznikla tato stránka, která byla později doplňována dalšími hodnotnými snímky.


2 x T3 PX č. 187+188 přijíždí na Světovar v srpnu 1986 
Foto: R. Janda 2 x T3 PX č. 187+188 v přestupní zastávce Světovar v květnu 1986 
Foto: R. Janda Od května do srpna roku 1986 probíhala rekonstrukce tramvajové trati na Koterovské třídě v úseku Sladkovského - nám. J. Krautwurma (dnes gen. Píky). Byl to po Slovanské třídě druhý úsek, kde byly v Plzni při rekonstrukci tramvajové trati použity BKV panely.

Cedule z linky X v trase Světovar - nám. Krautwurma, kde v roce 1986 při rekonstrukci trati na Koterovské třídě pendlovala souprava T3-PX 2 x T3 PX č. 187+188 na Světovaru v srpnu 1986
Foto: R. Janda Linka číslo dvě jezdila během výluky Slovanskou třídou na Slovany a odtud dál po manipulační trati kolem vozovny na Světovar. V úseku Světovar - náměstí J. Krautwurma byla po jedné koleji zavedena náhradní tramvajová kyvadlová doprava jednou soupravou 2xT3 PX (vozy T3 spojené zády k sobě - připomínám, že v té době ještě v Plzni nebyly obousměrné vozy KT8D5). Díky výstupu z vozů na 2 x T3 PX č. 187+188 na náměstí J. Krautwurma v červnu 1986
Foto: J. Hertl 2 x T3 PX č. 187+188 na náměstí J. Krautwurma v srpnu 1986
Foto: R. Janda obě strany, musely být upraveny zastávky, v podobě panelových nástupišť. Cestující byly přepravování i v zadním opačně otočeném voze. Pro provoz na této lince "X" byly upraveny dvě soupravy a to 185+186 a 187+188 (na fotografii), při čemž vždy byla jedna záložní. Vždy jen jedna nasazené souprava pendlovala obousměrně jen po jedné koleji sem a tam.


T3 č. 161 přijíždí Přemyslovou třídou k Výstavišti (v letech 1984-86
Foto: J. Kvasil T2 u výstaviště 2. 5. 1986, foto: J. Hertl, archiv SPVD V osmdesátých letech bylo zbouráno mnoho starých domů na Přemyslově a Skvrňanské třídě (vždy jedna celá polovina ulice), aby uvolnily místo stavbě čtyřproudé komunikace (hlavnímu průtahu Praha - Rozvadov) s tramvajovým 2. 5. 1986, foto: J. Hertl, archiv SPVD 2. 5. 1986, foto: J. Hertl, archiv SPVD tělesem uprostřed. Na fotografiích výše vidíme původní podobu zastávky Výstaviště v letech 1984-86 s vozy T1 a T2. Zde a níže pak další záběry původní trati na Skvrňanské a Přemyslově třídě, většinou však již po zbourání domů.

T3 č. 161 přijíždí Přemyslovou třídou k Výstavišti (v letech 1984-86
Foto: J. Kvasil T2 č. 159 přijíždá Přemyslovou třídou již po zbourání domů z důvodu stavby průtahu 2. 5. 1986
Foto: J. Hertl, archiv J. Hertla (SPVD) T1 č. 122 na staré Přemyslově třídě v roce 1986
Foto: M. Lindner T1 č. 115 na staré Přemyslově třídě 4. 4. 1987
Foto: M. Režný Horní část Skvrňanské třídy v pozadí s křižovatkou u III. brány asi začátkem osmdesátých let
 Foto: sbírka M. Neubauer

Stará i nová trať na Přemyslově třídě v listopadu 1988
Foto: M. Lindner Sólo vůz T3 na staré Skvrňanské v květnu 1986
Foto: J. Hertl S budováním této nové komunikace vznikla i první trať s otevřeným kolejovým svrškem, tedy první tramvajová trať železničního charakteru v Plzni. Zprovozněná v úseku Kalikova - Tylova byla v roce 1988. Žlábkové kolejnice byly uloženy na dřevěné pražce a podbity štěrkem. Na snímku vlevo je zachycena ještě stará trať na Přemyslově a Skvrňanské třídě v roce 1986. Na fotografii vpravo je již rozestavěná nová trať, ale provoz je ještě na staré.

Napojování části nové trati v prosinci 1988 
Foto: M. Lindner Palckého náměstí se starou i novou tratí v lednu 1989 
Foto: J. Hertl Obrázek vlevo z roku 1989 pochází z místa dnešní zastávky výstaviště. Zde je již provoz veden, oproti předchozímu snímku, po nové (současné) trati, ale vlevo od ní je ještě patrná trať původní. Na fotografii v pravo jsou vozidla vrchní stavby nezvykle na kolejích na otevřeném svršku.


Kolejové provizorium v Nejedlého sadech (dnes Pětatřicátníků) v lednu 1989.
 Foto: J. Hertl Kolejové provizorium v Nejedlého sadech (dnes Pětatřicátníků) v lednu 1989.
 Foto: J. Hertl Od prosince 1988 se rekonstruoval úsek od pošty k výstavišti. Zde již jde trať místy ve své původní trase a tak ve směru do Skvrňan bylo nutné odklonit tramvaje jinudy. Vznikla tak kuriózní objížďka kolem parkoviště v Nejedlého sadech (dnes Pětatřicátníků). Spoje linky 2 tak ze Kolejové provizorium v Nejedlého sadech (dnes Pětatřicátníků) navazovalo na rekonstruovaný úsek.  
Foto: J. Hertl Napojení kolejového provizoria z Nejedlého sadů na novou trať na Palackého náměstí. 
Foto: M. Lindner Solní ulice odbočily vlevo (směrem na Bory) a po té na následující křižovatce u synagogy vpravo do Palackého ulice na kolejové provizorium (foto). To pak vedlo kolem parkoviště a po té se stáčelo zpět vlevo na Palackého náměstí na současnou trať k výstavišti. Celá přeložka Přemyslovou třídou, přes Palackého náměstí k hlavní poště byla dokončena 25. 2. 1989.


Rekonstrukce Pražské ulice v dubnu 1990
Foto: L. Brejcha Rekonstrukce Pražské ulice v dubnu 1990
Foto: L. Brejcha Na jaře 1990 se rekonstruovala Pražská ulice. Většina kolejiště byla postavena technologií BKV panelů, pouze esíčko při příjezdu na náměstí bylo na pražcích a zadlážděno (zde se BKV panely objevily v roce 2001).

Souprava vyjíždí z Dřevěné ulice na náměstí Republiky, kde byla zastávka.
Foto: M. Lindner Provizorní trať z Dřevěné ulici na náměstí Republiky v dubnu 1990
Foto: L. Brejcha Při rekonstrukci v roce 1990 byly tramvaje odkloněné od Zvonu po kolejovém provizoriu Dřevěnou ulicí a po panelech před kostelem sv. Bartoloměje do Solní ulice. Rekonstrukce byla ukončena v dubnu 1990 těsně před květnovými oslavami 45. výročí osvobození města americkou armádou.

Pohled na provizorní kolejiště v Dřevěné ulici v květnu 1990.
Foto: J. Hertl Provizorní trať z Dřevěné ulici na náměstí Republiky v dubnu 1990
Foto: L. Brejcha Provizorní trať z Dřevěné ulici na náměstí Republiky v dubnu 1990
Foto: L. Brejcha Provizorní trať z Dřevěné ulici na náměstí Republiky v dubnu 1990
Foto: L. Brejcha Provizorní trať z Dřevěné ulici na náměstí Republiky v dubnu 1990
Foto: L. BrejchaTramvaje vjíždí z Klatovské do Solní ulice na kolejové provizorium v srpnu 1990 
Foto: M. Lindner Přejezd z kolejového provizoria na jednokolejný úsek v Solní ulici v srpnu 1990 
Foto: M. Lindner Od července 1990 do června 1991 probíhaly rekonstrukce kolejiště v Prešovské ulici, v jižní části náměstí Republiky a ve Zbrojnické ulici. Nešlo jen o opravy kolejí, ale o celkové úpravy inženýrských sítí a následně povrchu ulic.

Souprava 196+179 projíždí Solní ulicí kolem kolejové provizoria pro opačný směr v roce 1991 
Foto: M. Režný Náhradní tramvajová trasa byla velmi zajímavá a v dnešních podmínkách už těžko realizovatelná. Z Klatovské třídy byla odbočka vpravo do Solní ulice a tudy tramvaje projížděly po kolejovém provizoriu položeném na chodníku proti zastávce. Po té přešla v krátký jednokolejný úsek vedoucí přibližně před radnici.

KT8D5 v esíčku na náměstí Republiky
Foto: (DJ) Bobo Esíčko z náměstí vedoucí do Dřevěné ulice
Foto: J. Hertl Zde se trať opět odpojovala a obloukem vedla na kolejové provizorium do Dřevěné ulice. Z ní byla napojena na protisměrnou kolej (vyhybkou vedoucí do smyčky U Zvonu) a o kus dále téměř před kinem Hvězda byl přejezd na pravou kolej. Trať jdoucí z Dřevěné ulice byla napojená na protisměrnou kolej. 
Foto: J. Hertl Z Dřevěné ulice se trať napojila na protisměrnou kolej a zde se tramvaje dostaly přejezdem na tu svojí.
Foto: M. Lindner Kuriózní bylo svezení linkou č. 1. Ta totiž neměla možnost od Bolevce přímého odbočení vlevo do Solní ulice a tak se to objíždělo vpravo na Palackého náměstí, kolem dispečinku k synagogoze, zde doleva přes sady Pětatřicátníků a vpravo do Solní ulice.

Výjezd ze Solní ulice - provizorní trať i s elektricky ovládanou vyhybkou v dubnu 1992. Foto: M. Lindner Napojování provizorní trati na náměstí Republiky 20. 4. 1992 Foto: M. Lindner V dubnu 1992 probíhala obdobná rekonstrukce v Solní ulici. Tramvaje tak jezdily po kolejovém provizoriu umístěném na levé straně od rekonstruované tratě. Jak je patrné z fotografie vpravo, na náměstí byla rovněž krátká přeložka tratě, tentokrát vpravo.


T1 č. 115 v Nádražní třídě 4. 4. 1987 
Foto: M. Režný T3 č. 169 v Nádražní ulici (v letech 1984-86) 
Foto: J. Kvasil Na poslední sérii fotografií si můžeme připomenout jednu z posledních zásadních změn v trasování tramvajové trati v Plzni. Od počátku provozu tramvají až do roku 1992 byla tramvajová trať od mostu U Jána vedena více vlevo obloukem Nádražní třídou, kde byla zastávka poblíž křižovatky se Šumavskou ulicí.

Vůz T1 tlačí sněhový pluh Nádražní třídou (cca 1981 - 1983) Foto: J. Šlehofer starší Nádražní třída 30. 7. 2005 Trať v nádražní ulici 20. 4. 1992 Foto: M. Lindner Nádražní ulice dnes - 30. 7. 2005

Jak je patrné ze snímku vlevo, nejprve byla zastávka od křižovatky blíže k nádraží, později byla přeložena pod budovu "Hamburku", Stará zastávka u nádraží v Nádražní třídě s vozem T2 v roce 1976  Foto ze sbírky J. Hertla T3 164+169 v Nádražní třídě 20. 4. 1992 Foto: J. Hertl tedy ještě dál od nádraží, ale blíže k tehdejší konečné trolejbusů, která sem byla přeložena v roce 1977 po zrušení obratiště Městské Lázně. Tramvajová trať pokračovala až k nádražní zdi, podél ní esíčkem až pod viadukty a kolem nádraží dál na Slovany.

Pohled na budovaný podchod, budoucí parkoviště u obchodního domu a Sirkovu ulici (silnici - z ulice nezbylo prakticky nic), jaro 1992 Foto: M. Lindner Následující záběr ukazuje stavbu nové trati vedoucí přímým směrem, v dolní části místem, kde stávala Sirková ulice. Dnes se tak jmenuje silniční propojka, přes to že zde nestojí jediný dům s adresou Sirková. Pod novou křižovatkou Americká - Sirková - Šumavská, nedaleko od viaduktů hlavního nádraží byl vybudován halový podchod, který měl v případě potřeby sloužit i jako kryt.

V dolní části stavby, v prostoru dnešní křižovatky U Prazdroje - Sirková, byla tramvajová trať dosud vedoucí do Nádražní ulice překládána Provizorní zastávky pod mostem u nádraží 7. 11. 1993
 Foto: M. Lindner postupně na různá provizória, než byla napojena definitivně do Sirkové ulice. Provoz Nádražní ulicí byl ukončen 27.11.1992 a po nové trati se tramvaje rozjely 30. 11. 1992. Zastávky s podchodem však byly otevřeny až minimálně o rok později. V této době tramvaje zastavovaly na provizorních zástávkách pod mostem nedaleko nádražní budovy.

Zde jsou fotografie z roku 1992 a pro porovnání ze stejného místa v roce 2005. Dnes se již některá místa opět liší, díky stavbě hotelu.

Provizorní trať jdoucí přes staveniště v Sirkové ulici 17. 5. 1992 
Foto: M. Lindner Provizorní trať vedoucí ještě do nádražní ulice - květen 1992 
Foto: M. Lindner Provizorní trať stále vedoucí do Nádražní ulice, v místě budoucí křižovatky U Prazroje - Sirkova na jaře 1992 
Foto: M. Lindner Napojování nové trati Sirkovou ulicí (1992) 
Foto: M. Lindner Napojování nové trati Sirkovou ulicí (1992) 
Foto: M. Lindner
Současná podoba Sirkové ulice od Prazdroje - 30. 7. 2005 Současná podoba křižovatky ulic Sirková a U Prazdroje - 30. 7. 2005 Současná podoba křižovatky ulic Sirková a U Prazdroje - 30. 7. 2005 Současná podoba místa kudy tramvaje jezdily do roku 1992 podél nádražní zdi - 30. 7. 2005 Současná podoba místa kde tramvaje do roku 1992 odbočovaly podél nádražní zdi - 30. 7. 2005

Další stránky s historickými fotografiemi:
Křižíkova osmnáctka
Trabuko
60 let tramvají
90 let tramvají
Tramvaje T1 a T2

Část textu zpracována dle materiálu Tram-Bus-Clubu Plzeň.
Fotografie poskytli: Jiří Hertl, archiv SPVD, Milan Lindner, Josef Kvasil, Michal Režný, Luděk Brejcha, Roman Janda a (DJ) Bobo

Případné zajímavé doplňující informace či fotografie uvítám na E-mailu.

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer a kolegové uvedení na fotografiích

NAVRCHOLU.cz