Kuličky
Stručná historie tramvají v Plzni
Fotografie tramvají podle typu vozů
 Tabulka všech tramvají, které lze v současné době vidět v ulicích Plzně
 Zajímavosti z provozu, výluky, akce, bulvár, drby, ...
 Schéma tramvajových linek, popis tras všech linek včetně jejich okolí, informace o tarifu, ...
Info o tarifu, sbírka jízdenek a předplatných kupónů
Infrastruktura a technické zajímavosti - vozovna, dílny, konstrukce tratí, informační akustický systém pro nevidomé, ovládání vyhybek, ...
Reportáže ze dnů otevřených dveří v PMDP, propagační jízdy pro veřejnost či pro odbornou veřejnost a fandy MHD
Všehochuť: zajímavé mejly, perličky z diskuze, články z novin, vtipy o MHD, ...
Videogalerie
Soubory volně ke stažení
Kniha návštěv a diskuze K-report
Fotografie z měst: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Bratislava, Košice, Liberec, Most, Budapest, Szeged, Debrecen, Miskolc, Bad Schandau, München, Nürnberg, Chemnitz, Dresden, Katowice, Stuttgart, Chemnitz, Gera, Heilbronn, Zwickau, Plauen, Görlitz, Halle, Insbruck, Oděsa, Kijev, Jevpatorie, Vinica, Dněpropetrovsk,  Wien, Linz,
Odkazy na zajímavé stránky nejen o plzeňské MHD
Zpět na úvodní stránku
Kuličky
Plzeňské tramvaje také na Facebooku
Kuličky
Plzeňské trolejbusy - web kolegy Zdeňka KresyPlzeňské tramvaje - aktuální události a zajímavosti z plzeňského tramvajové provozu, popisy typů vozů a zejména mnoho aktuálních fotografií plzeňských tramvají (nechybí ani výluky, vykolejení či povodně a další zajímavotsi z plzeňské MHD). Tramvaj - Plzeň.

Plzesk tramvaje

Co ns ek?

(verze leden 2021)

Vizualizace nov tramvaje ForCity Smart pro Plze Co ns ek v plzeskm tramvajovm provozu v neblich mscch? Nsledujc udlosti jsou pedpokldan, vychzejc z rznch informanch zdroj a berte je nezvazn, by by mlo jt o reln pipravovan vci.

podzim 2020 - 2022 - pokraovn rekonstrukce tramvajov vozovny Slovany, postupn v nkolika etapch, mon odstavy voz na nkterch konench, k vidn astj manipulan pejezdy tramvaj bez cestujcch, nap. pi njezdu ze Slovan pes Zvon na Svtovar v dob vylouen trati vozovna - Svtovar.
cca duben - kvten 2021 - opodn dodvky novch dvou tramvaj koda 40T (ForCity Smart), nejprve zkuebn jzdy pro schvlen typu, tedy odhaduji, e se cestujc svezou nejdve v lt
jaro 2021 - doset trvnk kolem nov tramvajov trati na Borech (dokonovac prce jako soust stavby)
ervenec - srpen 2021 - rekonstrukce tramvajov trati v Plask ulici v seku mezi Studentskou a Tachovskou ulic, poprv na tramvajov trati v Plzni pouity bezlbkov kolejnice, zelen tra. Me se zdt, e koleje jsou zde v relativn dobrm stavu, ale jsou zde vyhnil devn prace podobn jako na Skvransk a tak je zde rekonstrukce ji plnovna nkolik let.
do 31. 10. 2021 - dodvka poslednch dvou opnch voz EVO2, v Plzni jich tak bude 16 a bude maximln vyuita smlouva z roku 2017 na dodvku tchto voz
2021 (?) - oplocen tramvajovho obratit Malesick
2022 - rekonstrukce tramvajov trati ve Zbrojnick ulici, nhrada BKV panel za tzv. pevnou jzdn drhu, kolejnice v dlab (jako v Soln ulici).
2022 (?) - rekonstrukce tramvajov trati na Koterovsk td od Duhy na nm. generla Pky, plnovno pouit pevn jzdn drhy
2022 - rekonstrukce tramvajov trati na Koterovsk td od nmst generla Pky na Svtovar, patrn kolejnice NT1 s plochmi rektifikanmi prvky a ivinm krytem na pvodn podkladn desce .
2022 (?) - stavba zasteen tramvajovch zastvek na terminlu Bory spolu s budovou se zzemm pro idie a malmi prodejnami (oberstven, trafika ...)
cca 2023 - rekonstrukce tramvajov trati na Klatovsk td, technologie stavby kolejit bude pevn jzdn drha
2022 - 2024 (?) - rekonstrukce Terezie Brzkov (nhrada zbylho seku z BKV panel cca mezi zastvkami Machkova - Karla Steinera -> nov tak pevn jzdn drha, kolejit zakryt asfaltem

Krom ve uvedench udlost mohou probhnout dal krtk vluky spojen nap. s vmnou nkterch vhybek, i dalch oprav kolej. Krom nkupu novch voz pak samozejm probhaj i tzv. velk prohldky voz, tedy drba voz vyho stupn.

Kam dl? Nap.:

Jak budou nov tramvaje v Plzni?
Plnovan tramvajov trat
Tramvajov tra na Borsk pole
O monch budoucch vozech v Plzni (strnka z roku 2005!)

vodn strnka

Jan lehofer

NAVRCHOLU.cz