Odense (2023)

Třetí největší město Dánska leží na Ostrově Fyn a žije zde 177 tisíc obyvatel. Tramvaje zde již v minulosti jezdily, konkrétně v letech 1911-1952. S návrhem nového tramvajovového systému přišel tehdejší starosta města v roce 2008. V letech 2015 - 2017 předcházely stavbě již mnohé přeložky inženýrských sítí.

Od roku 2017 pak probíhaly práce na infrastukuře zahrnující přeložky komunikací, chodníků a cyklostezek a následuje pak stavba vlastní trati. Do budoucna existují plány na stavbu druhé trati, kterým nasvědčují i vložené výhybky na křižovatce v centru města.

Současný tramvajový provoz byl otevřen po několika odkladech v květnu 2022. Linka je dlouhá cca 14 km a jízda po celé trase má trvat 40 minut. Bohužel při mé návštěvě v červenci 2023 probíhala (již rok po otevření?) tramvajová výluka, kdy tramvaje byly provozovány pouze na cca třetině trati v jižní části, tedy z konečné Hjalesse Station do zastávky Ikea.

Na zbytku trasy byla provozována náhradní autobusová doprava, vedena zejména v centru mírně odlišnou trasou. Poměrně zajímavé a fotogenické úseky v centru města tak byly bohužel zrovna bez provozu tramvají.

Ve měste Odense jsou provozovány obousměrné tramvaje Variobahn výrobce Stadler, o délce 29,2 metrů. Nakoupeno bylo 16 vozů. Při nejkratším možném intervalu 7,5 minut má být v provozu 13 vozů. Jízdné se platí on-line po naskenování QR kódu na zastávce.

 

Další navštívené dánské tramvajové provozy

 

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer