.

Dnipro (Dněpropetrovsk)

(2005)

Ulice Centralnaja s nepříliš kvalitním kolejištěm - Dněpropetrovsk 30. 5. 2005 Pracovní nákladní vůz na štěrk - Dněpropetrovsk 30. 5. 2005 Dněpropetrovsk je důležitým přístavem na řece Dněpr s přibližně 1,1 milionem obyvatel. Do rozpadu SSSR sem nebyl povolen vjezd cizincům bez oficiálního povolení, neboť je zde soustředěn například zbrojní či hutnický průmysl, nacházejí se tu také továrny bývalého sovětského vesmírného programu.

30. 5. 2005 30. 5. 2005 30. 5. 2005 30. 5. 2005

Tramvaj T6 či Tatra Jug poblíž zastávky Narodnyj Rynok 30. 5. 2005 Historická letní tramvaj v centru 30. 5. 2005 Tramvaje na původním rozchodu 1000mm zde vyjely již roku 1897. V roce 1932 pak začala přestavba na široký rozchod 1524 mm. S historickým vozem, či spíše takovou turistickou zábavní tramvají se můžeme setkat v ulicích města. Jezdí od nádraží do centra za běžné jízdné 50 kopějek a cestou v ní si poslechnete i moderní ukrajinskou diskotékovou muziku.

Vozy T3 před nádražím v Dněpropetrovsku 30. 5. 2005 Souprava modernizovaných vozů T3 zakoupených ze Schwerinu v zastávce Park T. G. Ševčenka - Dněpropetrovsk 30. 5. 2005 Vozový park v roce 2005 tvoří převážně tramvaje typu T3. Uvidíme je jak v typickém červeném nátěru, jako na fotografii vlevo pořízené před nádražní budovou, tak i s celovozovými reklamami. V době naší návštěvy jsme se na lince č. 1 setkali také s modernizovanými tramvajemi T3, zakoupenými z německého Schwerinu (vpravo).

KTM-5 č. 1520 - Konečná Ul. Generala Zacharčenko 30. 5. 2005 KTM-8 č. 2217 - Konečná Ul. Generala Zacharčenko 30. 5. 2005 V menší míře se setkáme se také s vozy T6 (Tatra-Yug T6B5), ale pro nás nejzajímavější jsou ruské vozy KTM-5 a KTM-8 (Usť Katav). Setkat s nimi se můžeme jak sólo, tak v soupravách a jízda je pro našince samozřejmě velkým zážitkem.

Souprava KTM8 - 30. 5. 2005 Konečná Ul. Generala Zacharčenko se soupravou KTM-8 - 30. 5. 2005 KTM-5 č. 2183 přijíždí na konečnou Dopravní Univerzita - 30. 5. 2005 KTM-5 č. 2188 poblíž zastávky Narodnyj Rynok 30. 5. 2005

(2019)

2019 2019 V roce 2019, tedy při druhé návštěvě tohoto města nyní nesoucí název Dnipro, je v provozu více vozů nakoupených z jiných měst. Mnohé jsou v provozu ještě ve svých původních městských nátěrech. Obvykle však před zprovozněním zde prošly dílnami a jsou tak v dobrém stavu. Tady jsou typické bývalé lipské vozy T4D-M1.

V jednom městě se tak lze setkat s původně českými vozy z několika německých měst. Zde jsou zachycené bývalé drážďanské vozy T4D-MT.

2019 2019 2019 2019

2019 2019 S českými tramvajemi T6A2M se v Berlíně již nesvezeme. Za to v Dnipru ano. Jak je i ze snímků patrné, mají na čele samolepky s linkovou orientací a tak jsou zde nasazovány výhradně na lince č. 1.

2019 Ruské vozy KTM z provozu ubyly, ale v létě 2019 jsou stále nasazovány na linkách 18 a 19. Ve špičce pracovních dní se zde objevují i soupravy, mimo špičku pak jen sólo. Vzhledem k postupným dodávkám ojetých vozů zejména z německa, lze však předpokládat že tyto vozy budou nadále ubývat.

2019 2019 2019 2019

2019 2019 Pro nás jsou vždy zajímavé různé nákladní či pracovní stroje, se kterými se v ukrajinských provozech setkáváme. Zde je zachycen jeden z nich (T3SU G-44), krátce po vysazení čety pracovníků opravujících trať.

2019 2019 2019 2019

Tramvajové tratě jsou zajímavé. Najdeme zde opravené úseky i tratě v ne ideálním stavu. Některé prochází industriálním prostředím kolem průmyslových závodů a míří samozřejmě do zdejších sídlišť. Některé podniky jsou však dnes opuštěné, nebo je zde provoz podstatně menší, než v dřívějších dobách.

2019 2019 2019 2019

2019 2019 V současné době probíhá budování prodloužení současné krátké linky metra. Zatím co provozovaná trasa vede od nádraží právě do průmyslové části a končí v sídlišti, nový úsek je budován od nádraží do centra města. Protože některé průmyslové podniky ve směru vedení metra jsou nyní zavřené a cestujícíh zde tak není mnoho, bývá metro přezdíváno jako "metro duchů". Jeho prodloužení do centra města by mu však snad mělo pomoci.

Další navštívené ukrajinské tramvajové provozy

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer

NAVRCHOLU.cz