Aarhus (2023)

Město Aarhus leží na východním pobřeží Jutského poloostrova při Arhuském zálivu. Je to druhé největší město Dánska a žije zde cca 285 tisíc obyvatel. Tramvaje zde poprvé jezdily již v letech 1904 - 1971. Projekt nového tramvajového systému pochází z roku 2006 a první práce se rozběhly v průběhu roku 2010.

Provoz na městském úseku byl zahájen v roce 2017 a postupně pak byly otevírány další úseky. Dnes jsou provozovány dvě linky, ale funguje zde pásmový provoz. Mnohé spoje tedy nejedou celou trasu, ale zahušťují provoz jen v její nejfrekventovanější části v centru. Pak při jízdě z centra jsou ukončovány na několika stanicích po trase. Provozovány jsou zde obousměrné vozy, takže k ukončení stačí kolejová spojka.

Tramvajovou síť tvoří nový městský dvoukolejný úsek o délce cca 12 km a dvě navazující bývalé železniční tratě, které byly rekonstruovány a elektrifikovány.

Provozovány zde jsou dva typy tramvají. Stadler Variobahn v počtu 14 kusů jsou nasazovány na lince L2, která je vedena po nově postavěné městské tramvajové trati a následně pokračuje po železnici do města Odder vzdáleného cca 30km. Maximální rychlost je 80km/hod.

Druhým typem jsou vlakotramvaje Stadler Tango v počtu 12 kusů, provozované na lince L1. Ta je vedena z Hlavního nádraží krátkým společným úsekem s linkou L2 a následně pokračuje po bývalé železnici až do města Grenaa, vzdáleného 70 km. Zde vlakotramvaje dosahují maximální rychlosti 100 km/hod.

Pro nás nezvyklou zajímavostí může být to, že jízdenky na tramvaj je nutné pořídit si v aplikaci v mobilním telefonu, nebo na webu. Obojí je tedy nutné zaplatit on-line platební kartou.

 

Další navštívené dánské tramvajové provozy

 

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer