Linz (Linec) (2003 - 2009)

Hauptplatz 14. 9. 2003 Vůz č. 66 na provizorní konečné u nádraží (odsunuté při rekonstrukci nádraží) 14. 9. 2003 V rakouském Linci ještě před několika lety fungovaly dva oddělené tramvajové systémy. Ve městě se dodnes setkáme s atypickým rozchodem 900mm. V době mé návštěvy v září 2003 probíhala výstavba podzemního úseku tramvajové trati k nádraží. Linka č. 3 končí v podzemní stanici Hlavní nádraží 
24. 3. 2008 Zatím co v minulosti sem vedla z hlavní tramvajové trati odbočující linka č. 3 (foto vlevo), po otevření podzemního úseku zde obkloukem prochází hlavní trať a projíždí tudy v té době i ostatní linky č. 1 i 2. Smyčka na fotografii vlevo již u nádraží neexistuje. V provozu je tehdy nasazováno ještě několik starých vozů (foto vpravo).

Pěší zóna s tramvají v centru Lince 14. 9. 2003 Nové vozy Cityrunner v centru města na pěší zóně 14. 9. 2003 Centrem města prochází všechny linky pěší zónou. Jednu konečnou u univerzity mají linky č. 1 a 2 společnou a rovněž velkou část trasy mají shodnou. Linky se rozdělují až přibližně v poslední třetině trati. Tyhle úseky jsou nově opravené či postavené, koleje jsou zatravněné a prochází sídlištěm. V případě koncového úseku do Solar City se jedná o zajímavou téměř až o meziměstkou trať.

Cityrunner u zastávky Taubenmarkt 14. 9. 2003 Cityrunner na konečná Univerzita 24. 3. 2008 Od roku 2002 jsou do Lince nakupovány nové nízkoplažní tramvaje Cityrunner. Jedná se čtyřicetimetrové sedmičlánkové vozy, které vyrábí Bombardier. V době naší návštěvy v roce 2003 jich bylo v Linci jedenáct, avšak do roku 2005 by jich mělo být dodáno 21. Postupně tak vytlačují staré vozy.


Stanice na hoře  Pöstlingberg s vozem č. 10 - 14. 9. 2003 Druhý, téměř pohádkový tramvajový provoz, byl v Linci ještě nedávno. Na horu Pöstlingberg jsme se mohli do roku 2008 svézt dvounápravovými vozy z padesátých let. Na jednokolejné trati o délce 2,9 km se třemi výhybnami překonávají tramvajky výškový rozdíl 255 metrů a jedná se jednu z nejstrmějších tramvajových drah na světě. Rozchod této trati do roku 2008 byl 1000mm.

Křižováni dvou vozů na trati na Pöstlingberg - 14. 9. 2003 Vůz č. 10 stoupá na Pöstlingberg 14. 9. 2003 Vůz č. 15 ve stanici Pöstlingberg 14. 9. 2003 Vůz č. 10 klesá z Pöstlingbergu  14. 9. 2005

Právě stará Pöstlingbergbahn však ukončila svůj provoz 24. 3. 2008. O den později začala dlouhodobá výluka, při které byla celá trať přerozchodována na městský rozchod 900mm a byla s městskou sítí spojena. Dodány byly i nové nízkopodlažní tramvaje. Naštěstí některé staré vozy byly rovněž přerozchodovány, ale nasazovány jsou jen při zvláštních příležitostech. I tak se však jeví celá rekonstrukce značně kontroverzní, vzhledem k tomu, že se jedná spíše o turistickou dráhu, než o pravidelný tramvajový provoz. Následující fotografie zachycují ještě starou Pöstlingbergbahn v poslední den svého provozu 24. 3. 2008.

Dolní stanice v poslední den provozu Pöstlingbergbahn 24. 3. 2008 Historický otevřený vůz č. 1 - Pöstlingbergbahn 24. 3. 2008 Vůz č. 14 vyjíždí směr Pöstlingberg - 24. 3. 2008 Vůz č. 6 míří na Pöstlingberg 24. 3. 2008 Křižování 24. 3. 2008 Vůz č. 18 stoupá na Pöstlingberg 24. 3. 2008 Vůz č. 18 přijíždí na Pöstlingberg 24. 3. 2008 Konečná Pöstlingberg 24. 3. 2008

Nová nízkopodlažní tramvaj postlingberské linky po její rekonstrucki 8. 8. 2009 Nová nízkopodlažní tramvaj postlingberské linky po její rekonstrucki 8. 8. 2009 V současné době se lze na Postlingberg svézt nízkopodlažní tramvajkou přímo z hlavního náměstí. Zejména starším cestujícím se tak dostalo kvalitnějšího spojení na toto poutní místo, avšak s rekonstrukcí a novými vozy zmizela původní romantika a atraktivita této až turistické dráhy.

(2020)

Náměstí Hauptplatz 4. 7. 2020 Náměstí Hauptplatz 4. 7. 2020 Na fotografiích z roku 2020 nejprve současný provoz na Pöstlingberg. Linka označená číslem 50 vyjíždí z náměstí Hauptplatz a vede tak po běžné tramvajové síti až na konečnou linek č. 3 a 4 Landgutstrasse. Odtud se krátkou novou spojkou (včetně nového křížení s železniční tratí) dostává na původní rekonstruované tělěso tratě na Postlingberg.

Náměstí Hauptplatz 4. 7. 2020 Na mostě přes Dunaj 4. 7. 2020 Pöstlingbergbahn 4. 7. 2020 Křížení Pöstlingbergbahn s železniční tratí 4. 7. 2020

Jednokolejná trať s výhybnami prošla celá rekonstrukcí včetně změny rozchodu (z 1000mm na městských 900mm). Svezení po jednokolejce s výhybnami do strmého stoupání je samozřejmě zajímavé. Bohužel se však trať, respektivě vozy na ní nedají příliš fotografovat. Trať je celá segregována živými ploty, nebo jinými rušivými elementy znemožňujícími pořízení snímku mimo zastávky, kde však zase chybí odstup.

Pöstlingberg 4. 7. 2020 Pöstlingberg 4. 7. 2020 Pöstlingberg 4. 7. 2020 Pöstlingbergbahn 4. 7. 2020

Výjezd z podzemního úseku 4. 7. 2020 Hauptbanhof 4. 7. 2020 A nyní se podíváme na městské tramvaje. Jak již bylo výše zmíněno, pod hlavním nádražím je vedena trať podzemním úsekem. Ten byl otevřen v roce 2004, kdy tudy projížděly linky 1 a 2 a trojka zde měla konečnou (manipulační otáčení na podzemní smyčce je stále možné).

Hauptbanhof 4. 7. 2020 Traun 4. 7. 2020 Prodloužení linky 3 odbočující v podzemním úseku u nádraží bylo otevřeno v roce 2011 na dočasnou konečnou Doblerholz. Zde leží také nová tramvajová vozovna. Navazující úsek do města Traun je pak v provozu od roku 2016.

Traun 4. 7. 2020 Traun 4. 7. 2020 Dnes jsou spoje linky č. 3 ukončeny v nácestné smyčce Trauner Kreuzung a spoje označené linkou č. 4 pokračují až do sousedního městečka Traun. Městskou zástavbu však tramvaj neopustí, tedy pohledem ani nepoznáte, že jsme v jiné obci.

Linz 4. 7. 2020 Linz, Hauptplatz 4. 7. 2020 Současný linecký tramvajový vozový park tvoří výhradně nízkopodlažní vozy. Mezi roky 2001 - 2008 bylo nakoupeno 33 vozů Bombardier Cityrunner (foto vlevo). Druhou generaci vozů pak tvoří 29 tramvají Bombardier Flexity Outlook dodaných v letech 2011 - 2015 (foto vpravo).

Sonnensteinstrsse - manipulační obratiště se záložním vozem 4. 7. 2020 Hauptplatz 4. 7. 2020 Plus City, Linz, 4. 7. 2020 Hauptplatz 4. 7. 2020

Další navštívené rakouské tramvajové provozy

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer

NAVRCHOLU.cz