Linz (Linec) (2003 - 2009)

Hauptplatz 14. 9. 2003 Vůz č. 66 na provizorní konečné u nádraží (odsunuté při rekonstrukci nádraží) 14. 9. 2003 V rakouském Linci ještě před několika lety fungovaly dva tramvajové systémy. Ve městě se dodnes setkáme s atypickým rozchodem 900mm. V době mé návštěvy v září 2003 probíhala výstavba podzemního úseku tramvajové trati k nádraží. Linka č. 3 končí v podzemní stanici Hlavní nádraží 
24. 3. 2008 Zatím co v minulosti sem odbočovala z hlavní tramvajové trati linka č. 3 (foto vlevo). V současné době tudy podzemním obkloukem vede hlavní trať a projíždí tudy i linky č. 1 i 2 a smyčka na fotografii vlevo již neexistuje. Dodnes je v provozu nasazováno ještě několik starých vozů (foto vpravo), ale mají brzy skončit.

Pěší zóna s tramvají v centru Lince 14. 9. 2003 Nové vozy Cityrunner v centru města na pěší zóně 14. 9. 2003 Centrem města prochází všechny tři linky pěší zónou. Jednu konečnou u univerzity mají linky č. 1 a 2 společnou a rovněž velkou část trasy mají shodnou. Linky se rozdělují až přibližně v poslední třetině trati. Tyhle úseky jsou nově opravené či postavené, koleje jsou zatravněné a prochází sídlištěm. V případě koncového úseku do Solar City se jedná o zajímavou téměř o meziměstkou trať.

Cityrunner u zastávky Taubenmarkt 14. 9. 2003 Cityrunner na konečná Univerzita 24. 3. 2008 Od roku 2002 jsou do Lince nakupovány nové nízkoplažní tramvaje Cityrunner. Jedná se čtyřicetimetrové sedmičlánkové vozy, které vyrábí Bombardier. V době naší návštěvy v roce 2003 jich bylo v Linci jedenáct, avšak do roku 2005 jich mělo být dodáno 21. Postupně již vytlačují staré vozy.


Stanice na hoře  Pöstlingberg s vozem č. 10 - 14. 9. 2003 V Linci byl donedávna ještě druhý téměř pohádkovým tramvajový provoz. Na horu Pöstlingberg jsme se mohli do roku 2008 svézt dvounápravovými vozy z padesátých let. Na jednokolejné trati o délce 2,9 km se třemi výhybnami překonávají tramvajky výškový rozdíl 255 metrů a jedná se jednu z nejstrmějších tramvajových drah na světě. Rozchod této trati do rukou 2008 byl 1000mm.

Křižováni dvou vozů na trati na Pöstlingberg - 14. 9. 2003 Vůz č. 10 stoupá na Pöstlingberg 14. 9. 2003 Vůz č. 15 ve stanici Pöstlingberg 14. 9. 2003 Vůz č. 10 klesá z Pöstlingbergu  14. 9. 2005

Právě stará Pöstlingbergbahn však ukončila svůj provoz 24. 3. 2008. O den později začala dlouhodobá výluka, při které byla celá trať přerozchodována na městský rozchod 900mm a byla s městskou sítí spojena. Dodány byly i nové nízkopodlažní tramvaje. Naštěstí některé staré vozy byly rovněž přerozchodovány, ale nasazovány jsou jen při zvláštních příležitostech. I tak se však jeví celá rekonstrukce značně kontroverzní, vzhledem k tomu, že se jedná spíše o turistickou dráhu, než o pravidelný tramvajový provoz. Následující fotografie zachycují ještě starou Pöstlingbergbahn v poslední den svého provozu 24. 3. 2008.

Dolní stanice v poslední den provozu Pöstlingbergbahn 24. 3. 2008 Historický otevřený vůz č. 1 - Pöstlingbergbahn 24. 3. 2008 Vůz č. 14 vyjíždí směr Pöstlingberg - 24. 3. 2008 Vůz č. 6 míří na Pöstlingberg 24. 3. 2008 Křižování 24. 3. 2008 Vůz č. 18 stoupá na Pöstlingberg 24. 3. 2008 Vůz č. 18 přijíždí na Pöstlingberg 24. 3. 2008 Konečná Pöstlingberg 24. 3. 2008

Nová nízkopodlažní tramvaj postlingberské linky po její rekonstrucki 8. 8. 2009 Nová nízkopodlažní tramvaj postlingberské linky po její rekonstrucki 8. 8. 2009 V současné době se lze na Postlingberg svézt nízkopodlažní tramvajkou přímo z hlavního náměstí. Linka označená číslem 50 tedy vede po běžné tramvajové síti až na konečnou linky č. 3 Landgut strasse, kde se krátkou novou spojkou (včetně nového křížení s železniční tratí) dostává na původní rekonstruované tělěso tratě na Postlingberg. Zejména starším cestujícím se tak dostalo kvalitnějšího spojení na toto poutní místo, avšak s rekonstrukcí a novými vozy zmizela původní romantika a atraktivita této až turistické dráhy.

Další navštívené rakouské tramvajové provozy

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer

NAVRCHOLU.cz