.

 

Istanbul (2022)

Istanbul 2022 Istanbul 2022 Istanbul, dříve Konstantinopol, či Cařihrad, má dnes 15,8 miliónů obyvatel a je největším tureckým městem. Leží na obou březích bosporského průlivu (spojující Černé a Marmarské moře). Leží tedy na hranici kontinentů Evropa a Asie.

Istanbul 2022 Bosporský průliv lze překonat po dvou silničních mostech, trajektem, nebo od roku 2013 také železničním tunelem příměstské dráhy Marmaray. Tři stanice v blízkosti Bosporu jsou podzemní, ostatní jsou povrchové, celková délka příměstské železnice Marmaray je 76,3 km. Nasazovány jsou zde desetivozové vlaky Hyundai Rotem.

Istanbul 2022 V minulosti byla v Istanbulu rozsáhlá tramvajová síť (až 56 linek), která však byla v padesátých letech redukována a v šedesátých letech tramvaje v Istanbulu dojezdily. Od osmdesátých let je budován nový systém městské dopravy jehož součástí jsou opět i tramvaje. V roce 2022 je v Istanbulu v provozu pět tramvajových linek (dvě historické, tři moderní). Vlastně jde o pět zcela oddělených tramvajových provozů, kdy má každý z nich i vozidla jiného typu. Popíšeme si je postupně dle současného označení linek, byť nejsou číslovány postupně dle vzniku.

Istanbul 2022 Istanbul 2022 Linka T1 je moderní tramvajový systém s běžným rozchodem 1435mm a s nízkopodlažními vozy. První její část byla zprovozněna v roce 1992 a poslední prodloužení bylo otevřeno v roce 2006. Dnešní délka linky je 18,5 km. Nasazovány jsou zde soupravy dvou tříčlánkových vozů (kapacita takové soupravy je cca 500 lidí). Vozy staršího typu jsou Bombardier Flexity Swift z roku 2003. Novějším typem jsou pak vozy Alstom Citadis 304 z roku 2010. Linka T1 prochází centrem města a po Galatském mostě překračuje záliv Zlatý roh. Interval na lince v přepravní špičce je i jen 2 minuty a i tak je velmi vytížená.

Istanbul 2022 Istanbul 2022 Istanbul 2022 Istanbul 2022


Istanbul 2022 Istanbul 2022 Linka T2 je nostalgická tramvajová linka s rozchodem 1000mm projíždějící po pěších zónách mezi zastávkami Tunel a Taksim. Provoz zde byl obnoven v devadesátých letech. Jednokolejná trať o dálce 1,6 km má celkem 5 stanic a uprostřed jednu výhybnu. V květnu 2022 je zde ale nasazován pouze jeden vůz (č. 115) a interval je tak cca 40 minut. Druhý vůz (č. 223) jsme viděli odstavený ve vozovně, která je ve spodní části mešity Taksim Mosque. Nasazované tramvaje by měly být původní z dvacátých let, které prošly rekonstrukcí v devadesátých letech při obnovování provozu. Nostalgická linka T2 je velmi populární. Tyto červené tramvaje se staly výraznou ikonou Istanbulu a můžeme se s nimi setkat i na mnoha suvenýrech. Oblíbené jsou i mezi turisty a neustálě se s nimi někdo fotí, zejména na konečné na náměstí Taksim.

Istanbul 2022 Istanbul 2022 Istanbul 2022 Istanbul 2022


Istanbul 2022 Linka T3 je další nostalgickou linkou a je jedinou tramvajovou linkou na asijské straně Istanbulu. Okružní jednokolejná trať s rozchodem 1000mm byla otevřena v roce 2003. Celý okruh měří 2,6 km a má 10 stanic. Nasazovány jsou zde původně německé tramvaje Gotha provozované dříve např. ve městě Jena. V květnu 2022 byly na lince vypraveny dva vozy (č. 205 a 208) a minimálně další tři byly vidět ve vozovně.

Istanbul 2022 Istanbul 2022 Istanbul 2022 Istanbul 2022


Istanbul 2022 Istanbul 2022 Linka T4 je označována také jako tramvajová, ale jde spíše o lehkou železnici o rozchodu 1435mm. Má vysoká nástupiště a převážná část trasy je zcela segregovaná od okolního provozu. V provozu je od roku 2007, prodloužena byla v roce 2009. Délka trati je 15,3km a je na ní 22 stanic. Nasazovány jsou zde soupravy spojených tří dvoučlánkových vozů. V provozu jsou k vidění soupravy různých typů. Nejstarší jsou vozy Duewag ze sedmdesátých let dříve provozované v německém Kolíně nad Rýnem. Dalším typem jsou Hyundai Rotem LRV34 z roku 2008. Nejnovější jsou pak vozy místní výroby RTE dodávané od roku 2014.

Istanbul 2022 Istanbul 2022 Istanbul 2022 Istanbul 2022


Istanbul 2022 Istanbul 2022 Linka T5 je aktuálně nejnovější linkou a většina trasy vede podél pobřeží zálivu Zlatý roh. Stavba začala v roce 2016 a v provozu je od roku 2021 úsek o délce 8,8 km s dvanácti stanicemi. Ve stavbě je ještě prodloužení se dvěma stanicemi na celkovou délku 10,1km. Linka se pak dostane do blízkosti linky T1. Zajímavostí je, že linka k napájení nepoužívá trolejové vedení, ale třetí napájecí kolenici. Ta je rozdělena na segmenty a pod napětím jsou vždy jen úseky pod vozidlem. Pouze vozovna je zatrolejován a tedy tramvaje mají také sběrače pro napájení z trolejového vedení. Nasazovány jsou zde pětičlánkové nízkopodlažní tramvaje Durmazlar Panorama.

Istanbul 2022 Istanbul 2022 Istanbul 2022 Istanbul 2022


Istanbul 2022 Istanbul 2022 Součástí městské hromadné dopravy jsou také lanovky. Nejstarší tunelová lanovka (dnes značená jako F2) je z roku 1875 a je známá jako Tunel. Její délka je 573 metrů a převýšení 62 metrů. Na obrázku vpravo je pak novější podzemní lanovka z roku 2006 značená jako F1 spojující náměstí Taksim a Kabatas.


Istanbul 2022 Součástí městské dopravy v Istanbulu je samozřejmě také metro. Jde o několik různých systémů metra a linky se velmi rychle rozrůstají. V roce 2022 je v provozu šest linek na evropské straně a dvě linky na asijské straně. U některých linek jde jen o krátké úseky rozestavěných tras. Jedna z linek (M7) je automatická bez strojvedoucích.

Istanbul 2022 Istanbul 2022 Istanbul 2022 Istanbul 2022

 

Další navštívené tramvajové provozy v Turecku

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer

NAVRCHOLU.cz