.

 

Eskisehir (2022)

Eskisehir 2022 Eskisehir 2022 Město Eskisehir má dnes cca 700 tisíc obyvatel. Jeho tramvajový provoz oproti většině dalších tureckých provozů, působí nejvíce evropsky. Tramvaje zde tak nejezdí po oddělených rychlodráhách, ale po městských ulicích, v centru také po několika pěších zónách.

Eskisehir 2022 Eskisehir 2022 Tramvajový provoz byl budován až od roku 2002 a tramvaje se zde poprvé rozjely v roce 2004. Začaly být rychle využívané a počty cestujících brzy překonaly původní navrhovanou zátěž. V době mé návštěvy v roce 2022 je v provozu již 8 linek. Aktuálně je v plánu ještě stavba spojky od autobusového nádraží k Opeře.

Eskisehir 2022 Eskisehir 2022 Tramvaje zde používají tratě o rozchodu 1000mm. Na první pohled místní vozy jistě připomenou rakouský Linec a jeho první generaci nízkopodlažních tramvají. Vozový park totiž tvoří tramvaje Bombardier Flexity Outlook ve stejném nátěru, jako v Linci. Dokonce i piktogramy na oknech jsou stejné. Nabízí se tak myšlenka, jak zde tramvajový provoz vznikl. Třeba, že některý z radních, či jiných vlivných lidí, Linec v mládí navštívil, či že tam dokonce studoval a tamní Eskisehir 2022 Eskisehir 2022 tramvaje ho natolik uchvátily, že prosadil stavbu stejného tramvajového provozu také ve svém městě. Trochu netypický je totiž i rozchod 1000mm, který se často u nově vzniklých provozů nepoužívá. Celá předchozí myšlenka je však pouze spekulací.

Eskisehir 2022 Eskisehir 2022 Eskisehir 2022 Eskisehir 2022

Tramvaje zde sice projíždějí městskými ulicemi, ale i zde jsou na zastávkách turnikety. Přístup na nástupiště je tedy možný až po úhradě jízdného místní čipovou kartou. Dokonce jsou zde na zastávkách pohyblivé zástěny i na straně k vozu a ty se otevřou proti dveřím tramvaje až po jejím příjezdu.

Eskisehir 2022 Eskisehir 2022 Eskisehir 2022 Eskisehir 2022

Vozů Bombardier bylo postupně mezi lety 2004 - 2013 dodáno 33 kusů. V roce 2014 pak soutěž na dodávku čtrnácti vozů vyhrála Škoda Transportation. Tramvaje Škoda 18T ForCity Classic byly dodány v roce 2018. Jsou vybavené akumulátory pro jízdu bez trolejového vedení. Údajně, dle informací z českých médií v době dodávek vozů, by měly jezdit cca kilometrovým úsekem bez trolejového vedení. V roce 2022 jsme však žádný takový úsek neviděli a tramvaje Škoda jsou nasazovány na běžné linky, kde je trolejové vedení nainstalováno.

Eskisehir 2022 Eskisehir 2022 Eskisehir 2022 Eskisehir 2022

Tramvajový provoz je dnes vybudován i do míst, kde se na rozvoj města teprve čeká. Důkazem je linka č. 12 na konečnou s názvem 75. Yil. Než dojede na konečnou, která je opět v sídlišti, projíždí územím nikoho, jen mezi poli a krátce po okraji průmyslové zóny. Na tuto nejvzdálenější konečnou také zajíždí pouze v intervalu 27 minut.

Eskisehir 2022 Eskisehir 2022 Eskisehir 2022 Eskisehir 2022

Několik tramvajových konečných je tvořeno blokovými smyčkami. Tramvaje tak projíždí skrz sídliště velkým blokovým objezdem a obslouží jej tak ve větším rozsahu. Celkově působí tramvajový provoz příjemně. Jen ty tramvaje linky č. 12 v polích se zdají zatím trochu předčasné.

Eskisehir 2022 Eskisehir 2022 Eskisehir 2022 Eskisehir 2022
Eskisehir 2022

 

Další navštívené tramvajové provozy v Turecku

 

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer

NAVRCHOLU.cz