.

 

Debrecen (Debrecín) (2008, 2014)

FVV tzv. Bengál 24. 7. 2008 FVV tzv. Bengál 24. 7. 2008 Debrecen jsem poprvé navštívil v roce 2008. V té době je tramvajová síť tvořena jedinou linkou označenou č. 1. Začíná u nádraží, nedelako kterého je i vozovna a projíždí centrem města až na druhou konečnou, kterou tvoří blokový objezd projíždějící i kolem univerzity.

FVV ve vozovně 24. 7. 2008 V Debrecenu jsou v té době dva typy vozů. Zajímavé jsou hlavně tramvaje FVV CSM–4 (Bengali) ze sedmdesátých let, které mají hezkou příznačnou českou přezdívku Bengál. Svezení s těmito vozy je velkým zážitkem. Tramvaj je řízena kontrolérem a má vzduchové brzdy. Rovněž otevírání dveří je vzduchové.

Tramvaj FVV (tzv. Bengál) č. 486 - 24. 7. 2008 Tramvaj FVV (tzv. Bengál) č. 490 - 24. 7. 2008 Tramvaj FVV (tzv. Bengál) č. 491 - 24. 7. 2008 Záložní tramvaj FVV (tzv. Bengál) č. 483 - 24. 7. 2008

Novější tramvaje KCSV6 (Ganz) pochází z devadesátých let a v Debrecenu jich je jedenáct kusů. Nikde jinde než zde nejezdí.

Tramvaj KCSV6-1S č. 502 na pěší zóně v centru Debrecína - 24. 7. 2008 Tramvaj KCSV6-1S č. 502 - 24. 7. 2008 Tramvaj KCSV6-1S č. 502 na pěší zóně v centru Debrecína - 24. 7. 2008 Debrecín - 24. 7. 2008

CAF v centru města 25. 6. 2014 Interiér tramvaje CAF Urbos 3 - 25. 6. 2014 Začátkem roku 2014 byla v Debrecenu otevřena nová tramvajová linka č. 2, na které jezdí nové nízkopodlažní tramvaje CAF Urbos 3, tedy podobné jaké znám již z Bělehradu. Debrecenské nové tramvaje jsou pětičlánkové se třemi pevnými podvozky. Délka vozu je 32,5 metrů, jsou obousměrné, celonízkopodlažní a plně klimatizované.

25. 6. 2014 25. 6. 2014 Bylo jich dodáno 18 kusů. Stavba nové trati, stejně tak i dodávka nových vozů byly podpořeny fondy Evropské unie. Maďaři v posledních letech čerpají na projekty podporující MHD hodně prostředků z EU a v tramvajových provozech je to vidět.

CAFy v centru města na pěší zóně 25. 6. 2014 Záložní tramvaj CAF u nádraží 25. 6. 2014 Debrecen jsem navštívil v červnu 2014. V té době již staré tramvaje "Bengál" v provozu nejsou vidět. I na odstavné koleji u nádraží stojí jako záloha již nový CAF. Na lince č. 1 jsou vypraveny dvoučlánkové modré tramvaje KCSV6 (Ganz), ale odpoledne zde vidíme kromě nich i CAF.

25. 6. 2014 25. 6. 2014 Na nové lince č. 2 jsou výhradně nové CAFy. Dvojka vede stejně jako jednička od nádraží přes centrum města, ale hned za ním odbočuje na novou trať. Její povrch je na mnohých místech zatravněn. Moderní nástupiště jsou místy ostrovní, neboť obousměrné vozy mají dveře na obou stranách. Linka číslo dvě, stejně jako jednička, nemá druhou konečnou. Blokově objíždí sídliště, které tak dobře obslouží a jede zpět k nádraží.

25. 6. 2014 25. 6. 2014 25. 6. 2014 25. 6. 2014

Další navštívené maďarské tramvajové provozy

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer

NAVRCHOLU.cz