Brno

T3 č. 1655+1656 Malinovského náměstí 13. 6. 2003 K2 č. 1071, 15. 6. 2003 Brno jsem poprvé navštívil v roce 2000. Tramvajový provoz, stějně jako veškerý život kolem nás, se rychle mění a nelze tedy stránku udržovat stále aktuální. Byla by také škoda starší snímky odtud odstraňovat. Berte tedy ohled na to, že ne všechny texty zde musí být aktuální, i když za tu dobu byly občas aktualizovány.

T3R.PV č. 1517 a T3G č. 1612 na konečné Masarykova čtvrť 12. 6. 2005 T3RF č. 1669+1670 (vozy původně určené pro Samaru) v Nových sadech 12. 6. 2005 V Brně se setkáme s nejpestřejším tramvajovým vozovým parkem. To je samozřejmě nepříjemné pro údržbu a je to také tak trochu daň za snahu modernizovat vozy, narozdíl např. od Prahy, kde se začalo s modernizacemi vozů déle, než v jiných městech. Brnu se tak také proto škodolibě říká, nebo říkalo "výzkumný ústav kolejových vozidel".

K2R03-P č. 1040, Česká - 12. 8. 2008 K2P č. 1085, Mendlovo náměstí - 17. 9. 2006 K2 č. 1098 Nádražní ulice 17. 9. 2006 K2P č. 1077, Komenského náměstí 17. 9. 2006

KT8D5N č. 1732 v Řečkovicích 13. 6. 2003 Setkání dvou vozů K2R 13. 6. 2003 Kromě nejčastějších typů tramvají konce minulého století (T3, T3SUCS, T6A5 a KT8D5) se zde můžeme setkat s dvoučlánkovými vozy K2 a také s posledním úspěšným vozidlem ČKD - s vozy KT8D5N (foto vpravo). Jedná se tedy o novější verzi vozů KT8D5 se středním nízkopodlažním článkem, výklopnými dveřmi a novější elektrovýzbrojí. Nízkopodlažní článek byl však později dosazen i do starších brněnských vozů KT8D5.

Kloubáky v okolí stanice Česká 17. 9. 2006 K2P č. 1062 na náměstí Svobody 12. 8. 2008 Kromě těchto typů se zde setkáme s dalšími podtypy vozidel T3 a K2, které se liší různými druhy elektrovýzbrojí, úpravami interiéru (např. nové sedačky, či jen laminátové sedačky uchycené do bočnic, nová podlaha Altro, plastové obložení stropu). Některé vozy mají nová čela navržené architektem Kotasem. Uvidíme zde ale např. i vozy T3R.PV s novou skříní Var, které mají ale laminátové sedačky (avšak připevněné do bočnic) a gumovou podlahu.

K3RN na konečné Bystrc 12. 6. 2005 K3R-N č. 1752 v Nových sadech 12. 6. 2005 Aby těch typů nebylo málo, najdeme zde i dva vozy K3R-N, které vznikly v letech 2003-2004 celkovou modernizací a vložením nízkopodlažního článku do vozu K2. Další dva vozy K3R-N vznikly v roce 2006 jako novostavby.

K3RN č. 1751, 17. 9. 2006 K3RN č. 1751 Mendlovo náměstí 7. 8. 2020 K3RN č. 1753, Lesnická 7. 8. 2020 K3RN č. 1751 7. 8. 2020

Anitra č. 1818 v Nových sadech 12. 6. 2005 Anitra č. 1806 nedaleko zastávky Česká 17. 9. 2006 Od roku 2003 jsou i do Brna nakupovány plzeňské nízkopodlažní tramvaje Astra, sem však dodávané pod obchodním názvem Anitra. Do roku 2006 jich bylo dodáno sedmnáct.

 

Nízkopodlažní vlek v zastávce Halasovo náměstí 15. 9. 2006 T3R.EV č. 1531 s vlekem na náměstí Svobody 26. 7. 2008 Dalším zajímavým vozidlem je nízkopodlažní vlečný vůz VV60LF. Provozován byl obvykle s upraveným modernizovaným vozem T3R.EV (vůz má skříň se zesíleným rámem, asynchronní výzbroj). Přesto, že zejména zpočátku byly problémy vyřešit regulaci brzd, byly v letech 2004 - 2006 postupně dodány čtyři kusy. Ve školním roce bývaly vleky nasazeny také v třívozové soupravě (řazen uprostřed soupravy). Provoz těchto vleků byl v Brně pro technické problémy ukončen v roce 2016.

VarioLFR.E č. 1551 s vlekem klesá z Bystrce 26. 7. 2008 VarioLFR.E č. 1554 v centru v zastávce Česká 12. 8. 2008 Podobně jako v ostatních městech se také v Brně objevují částečně nízkopodlažní tramvaje vycházející z vozů T3. Vozy VarioLFR.E jsou dávány od roku 2006, mají nová čela, skládací dveře, elektrovýzbroj Cegelec Europuls a jsou přizpůsobeny pro tahání vleků, se kterými se také objevovaly v soupravách.

Škoda 13T č. 1904 v centru města na pěší zóně 26. 7. 2008 Škoda 13T č. 1904 v centru města na pěší zóně 26. 7. 2008 Od roku 2007 jsou do Brna také nakupovány "Poršetry" Škoda 13T. Říká se, že rozhodnutí o nákupu těchto tramvají bylo čistě politické. Tyto brněnské vozy působí s podivně napasovaným čelem snad nejošklivěji ze všech měst, kam jsou tyto (dle mého názoru) nepovedené, či také ve své době zaostalé tramvaje dodávány.

Škoda 13T č. 1902 - Malinovského náměstí 12. 8. 2008 Škoda 13T č. 1909 - 7. 8. 2020 Oproti pražským mají brněnské alespoň o malinko lepši uspořádání sedaček 1+2 oproti přažským 1,5 +2. Některým těmto vozům sluší celovozové reklamy, při jijichž polepu zmizí to přiznaně napasované čelo. Vozy dostávají postupně dle písmen abecedy dívčí jména a tak je možné se po Brně svést s Adélkou, Barborkou, Cecilkou, Dášenkou, Evelínkou, Fanynkou, ...

Nízkopodlažní tramvaj RT6N před Hlavním nádražím 15. 9. 1998 
Foto: M. Klas

V Brně měly svůj domov také čtyři tramvaje RT6N1 (č. 1801-1804), které stejně jako v Praze, nebyly dlouhodobě pro svojí velkou poruchovost nasazovány do provozu a tak často odpočívaly ve vozovně Medlánky. Je to škoda, neboť se jedná o tramvaj s krajními otočnými podvozky a jen středním pevným, takže jízdní vlastnosti v obloucích by měly být lepší než u vozů koncepce Astra. Jeden čas se využívaly také jako pojízdné prodejny jízdenek. Fotografie vlevo pochází z roku 1998, ještě z normálního provozu.

RT6N1 č. 1801 v zastávce Červinkova 12. 8. 2008 RT6N1 č. 1801 v obratišti Technologický park 12. 8. 2008 Na jaře 2008 pokračuje po několika letech další pokus na zprovoznění a schválení typu RT6N1. Vůz č. 1801 se nejprve objevuje pouze na zkušebních jízdách bez cestujících. Od 21. 7. 2008 je pak tato tramvaj nasazena do zkušebního provozu s cestujícími na lince č. 12. Dle vzoru vozů 13T dostal vůz z recese také jméno a to z druhého konce abecedy, tedy Žofinka.

Následný provoz vypadal nadějně. Vůz dokonce v prosinci 2008 dostal od drážního úřadu schválení typu (po patnácti letech od výroby prototypu). Pracovalo se i na zprovoznění dalších vozů a další dva se opravdu v provozu objevily.

RT6N1 č. 1801 - 12. 8. 2008 Interiér RT6N1 č. 1801 - 12. 8. 2008 RT6N1 č. 1801 - Malinovského náměstí 12. 8. 2008 RT6N1 č. 1801 vyjíždí z pod viaduktu u hlavního nádraží 12. 8. 2008

RT6N1 č. 1801 - náměstí Svobody 12. 8. 2008 Mezi tím v roce 2014 odjezdil vůz 1801 své kilometry a byl odstaven čekajíce na prohlídku vyššího stupně.V roce 2015 však bylo vedením DPMB rozhodnuto do vozů RT6N dále neinvestovat a byly postupně prodány. Vůz 1803 odkoupilo Technické muzeum v Brně a ostatní tři byly prodány do Poznaně, kde jsou v upravené podobě provozovány.

Od roku 2008 jsou pořizovány také dvoučlánkové vozy VarioLF2R.E, tedy tzv. dvouwany. Jsou to oficiálně modernizace tramvají K2, za použití nových skříní. Do roku 2018 jich bylo v Brně zprovozněno 32 kusů. V provozu se objevovaly také ve dvojicích, ale postupně byly spřaženy do souprav s vozy VarioLFR.E. Tyto soupravy dvouwana+wana jsou nasazovány nejvíce na lince č. 1.

Historický vůz č. 107 na Stránské skále 26. 7. 2008 Historický vůz č. 107 spolu s trolejbusem 14TrM u nádraží 26. 7. 2008 Podobně jako v Praze, zahájila v roce 2008 také v Brně provoz historická linka. Její trasa vedla z náměstí Svobody do Nových sadů a označená byla písmenem H. Později je pak historický vůz nasazen o víkendech pravidelně na v jízdním řádu vyznačené spoje linky 10 z Nových sadů na Stránskou skálu. Linka H je v následujícíh letech provozována spíše nepravidelně v sezóně.

Drak (EVO2) č. 1823, 7. 8. 2020 Drak (EVO2) č. 1823, 7. 8. 2020 V roce 2020 se v Brně vylíhnul první Drak. Jde vlastně o tramvaj EVO2 provozovanou také v jiných městech. Zdejší vozy si však staví DPMB ve vlastních dílnách. Zakoupeny byly jako stavebnice a díky kompletaci ve vlastních dílnách se podařilo snížit jejich cenu a pracovníci dílen současně získávají zkušenosti pro jejich následnou údržbu. Uzavřená smlouva z roku 2018 umožňuje postavit až 41 těchto vozů do roku 2025.

Drak (EVO2) č. 1825 ve vozovně Medlánky 7. 8. 2020 Drak (EVO2) č. 1826, Benešova 2. 9. 2022 Drak (EVO2) č. 1837, Nádražní 25. 3. 2023 Drak (EVO2) č. 1834, Mendlovo náměstí 25. 3. 2023

13T v dračím nátěru na náměstí Svobody 22. 4. 2022 13T v dračím nátěru, Osová 26. 3. 2023 V roce 2021 se objevuje první 13T v tzv. dračím nátěru a mně osobně se v této podobě vůz docela líbí. Ztrácí se na něm právě ono až nepřirozeně napasované čelo. Náter se objevuje u vozů procházejících dílnami, tedy tzv. velkou prohlídkou. Kromě oprav podvozků je např. částečně modernizována i elektrická výzbroj, či přečalouněné sedačky, z nichž některé jsou jinak otočené.

Trojice T6A5 u výstaviště 4. 7. 2019 Trojice T6A5 v Benešově ulici 2. 9. 2022 V létě 2019 se v provozu objevuje na lince č. 1 třívozová souprava tramvají T6A5. Zkušební provoz se osvědčil a následně je sestaveno až šest třívozových souprav z vozů 1201 - 1218. Jejich pravidelný provoz je pak ukončen v květnu 2023.

3. 7. 2019 4. 7. 2019 3. 7. 2019 4. 7. 2019

Na podzim 2022 dorazila do Brna první tramvaj Škoda 45T (ForCity Smart). Jedná se o tříčlánkovou obousměrnou tramvaj příbuznou plzeňským 40T. Brněnská verze je však v několika ohledech povedenější. Je totiž delší a krajní články mají tak mezi dveřmi a kloubem okno na víc, kde je v interiéru prostor pro kočárky a stojící cestující. Díky těmto dvěma prostorům získává tramvaj vzdušnější interiér a je více použitelná i pro stojící cestující. Dalším rozdílem jsou menší krajní dvěře, oproti plzeňským vozům 40T. Díky tomu mají 45T větší kabinu řidiče.

45T č. 1760 u zastávky Švermova 26. 3. 2023 Interiér 45T č. 1760 - 26. 3. 2023 45T č. 1760 u zastávky Kotlanova 26. 3. 2023 45T č. 1760 u zastávky Kotlanova 26. 3. 2023


Starší zajímavosti z pohledu plzeňáka (škoda starší snímky odstranit):

Brněnské tramvajové tratě do sídlišť připomínají spíše rychlodráhu, než klasickou tramvaj. Nejnázornějším příkladem je trať KT8D5N jedoucí z Líšně 4. 9. 2000 KT8D5 na trati z Líšně 4. 9. 2000 do Líšně. Ta připomíná spíše železnici. Je na otevřeném svršku a je vedena na zvláštním tělese mimo ulice města. Křížení s ulicemi je mimoúrovňové, takže tramvaje nejsou vůbec zdržovány auty. Na fotografii vlevo je vůz KT8D5N, tedy s nízkopodlažním středním článkem.

Stanice Líšeň, Jírova - tehdy ještě jako konečná - 4. 9. 2000 Stanice Líšeň, Jírova 13. 6. 2003 Zajímavá je i stanice Jírova, která byla původně konečná. Jak je patrné s fotografií, jedná se téměř o podzemní stanici. Je pod úrovní terénu, a připomíná stanici metra. Druhou zajímavostí bylo to, že přes to že se jednalo o konečnou stanici není zde smyčka, ale vozy zde končily úvratí (foto vpravo).

Konečná Líšeň - Mifkova s vozy KT8D5 12. 6. 2005 Konečná Líšeň - Mifkova s vozem KT8D5 12. 6. 2005 Od poloviny prosince 2004 je linka č. 8 prodloužena o jednu zastávku dále do stanice Mifkova, avšak ani zde není smyčka. Mouhou sem proto pouze obousměrné vozy (KT8D5 a KT8D5N).

Souprava tramvají T6A5 1209+1210 vyjíždí s pěší zóny od náměstí Svobody 15. 6. 2003 Brněnskou zajímavostí může být i trať přes centrum města, přes náměstí Svobody. Jde po pěších zónách a mnoho let zde nebyl žádný pravidelný provoz. Pouze při různých výlukách se na ní tramvaje objevovaly. Občas se rozproudily v tisku různé diskuze, zda do cenra tramvaje vrátit, tak jako běžně fungují pěší zóny s tramvajemi v mnohých městech (např. Plavno, Gorlitz, Heilbronn, Bratislava). A opravdu se po čase tramvaje na náměstí vrátily.

Vozovna Pisárky 4. 9. 2000 Pracovní vůz T2 č. 4122 ve vozovně Pisárky 4. 9. 2000 Na fotografii vlevo je jedna ze dvou brněnských tramvajových vozoven a to vozovna Pisárky. Odtud pochází také fotografie vozu T2 4122 přestavěného na pracovní.

Následující fotografie jsou z centra města. Od Hlavního nádraží do Nových sadů se táhne zajímavá čtyřkolejka. Fotogenická je zejména ta část se zatravněným svrškem. Přesto, že jsou tu i čtyři nástupiště na zastávkách, bývá tu ve špičce, zejména u nádraží, dost těsno.

KT8D5N u Hlavního nádraží 17. 9. 2006 K2R č. 1064 s reklamou na Student Agency v Nových sadech 12. 6. 2005 Tramvajová čtyřkolejka se zatravněným svrškem v Nových sadech 12. 6. 2005 KT8D5 č. 1701před Hlavním nádražím 15. 6. 2003
Čilý tramvajový ruch před Hlavním nádražím 4. 9. 2000 Čilý tramvajový ruch před Hlavním nádražím 4. 9. 2000 Čilý tramvajový ruch před Hlavním nádražím 4. 9. 2000 KT8D5 č. 1726 vyjíždí z pod viaduktu u nádraží 4. 9. 2000

Na dalších fotografiích jsou vozy K2, tedy vozy pro nás plzeňáky nezvyklé.

   

Odkazy:

Dopravní podnik města Brna

Brněnská MHD

Diskuze tramvaje v Brně - serveru K-report

MHD v Brně - Richard Bílek

 

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer