Brno

T3R.PV č. 1517 a T3G č. 1612 na konečné Masarykova čtvrť 12. 6. 2005 T3RF č. 1669+1670 (vozy původně určené pro Samaru) v Nových sadech 12. 6. 2005 V Brně se setkáme s nejpestřejším tramvajovým vozovým parkem. To je samozřejmě nepříjemné pro údržbu a je to také tak trochu daň za snahu modernizovat vozy, narozdíl např. od Prahy, kde se začalo s modernizacemi vozů déle, než v jiných městech. Brnu se tak také proto škodolibě říká "výzkumný ústav kolejových vozidel".

KT8D5N tehdy na konečné Líšeň, Jírova 4. 9. 2000 Setkání dvou vozů K2R 13. 6. 2003 Kromě nejčastějších typů vozů (T3, T3SUCS, T6A5 a KT8D5) se zde můžeme setkat s dvoučlánkovými vozy K2 a také s posledním úspěšným vozidlem ČKD - s vozy KT8D5N (foto vpravo). Jedná se tedy o novější verzi vozů KT8D5 se středním nízkopodlažním článkem, výklopnými dveřmi a novější elektrovýzbrojí. Nízkopodlažní článek již však byl dosazen i do několika starších brněnských vozů KT8D5. Kromě těchto typů se zde setkáme s dalšími Kloubáky v okolí stanice Česká 17. 9. 2006 K2P č. 1062 na náměstí Svobody 12. 8. 2008 podtypy vozidel T3 a K2, které se liší různými druhy elektrovýzbrojí, úpravami interiéru (např. nové sedačky, či jen laminátové sedačky uchycené do bočnic, nová podlaha Altro, plastové obložení stropu). Některé vozy mají nová čela navržené architektem Kotasem. Uvidíme zde ale např. i vozy T3R.PV s novou skříní Var, které mají ale laminátové sedačky (avšak připevněné do bočnic) a gumovou podlahu.

K3RN na konečné Bystrc 12. 6. 2005 K3R-N č. 1752 v Nových sadech 12. 6. 2005 Aby těch typů nebylo málo, najdeme zde i dva vozy K3RN, které vznikly celkovou modernizací a vložením nízkopodlažního článku do vozu K2. Další vozy K3R-N vznikají jako novostavby.

Anitra č. 1818 v Nových sadech 12. 6. 2005 Anitra č. 1806 nedaleko zastávky Česká 17. 9. 2006 Od roku 2003 jsou i do Brna nakupovány plzeňské nízkopodlažní tramvaje Astra (pod obchodním názvem Anitra). Do roku 2006 jich bylo dodáno sedmnáct.

 

Nízkopodlažní vlek v zastávce Halasovo náměstí 15. 9. 2006 T3R.EV č. 1531 s vlekem na náměstí Svobody 26. 7. 2008 Dalším zajímavým vozidlem je nízkopodlažní vlečný vůz VV60LF. Provozován bývá s upraveným modernizovaným vozem T3R.EV (vůz má skříň se zesíleným rámem, asynchronní výzbroj). Přesto, že zejména zpočátku byly problémy vyřešit regulaci brzd, byly v letech 2004 - 2006 postupně dodány čtyři kusy. Ve školním roce bývají vleky nasazeny také v třívozové soupravě (řazen uprostřed soupravy).

VarioLFR.E č. 1551 s vlekem klesá z Bystrce 26. 7. 2008 VarioLFR.E č. 1554 v centru v zastávce Česká 12. 8. 2008 Podobně jako v ostatních městech se také v Brně objevují částečně nízkopodlažní tramvaje vycházející z vozů T3. Vozy VarioLFR.E jsou dávány od roku 2006, mají nová čela, skládací dveře, elektrovýzbroj Europuls a jsou přizpůsobeny pro tahání vleků, se kterými se také objevují v soupravách.

Škoda 13T č. 1902 - Malinovského náměstí 12. 8. 2008 Škoda 13T č. 1904 v centru města na pěší zóně 26. 7. 2008 Od roku 2007 jsou do Brna také nakupovány "Poršetry" Škoda 13T. Říká se, že rozhodnutí o nákupu těchto tramvají bylo čistě politické. Tyto brněnské vozy působí s podivně napasovaným čelem snad nejošklivěji ze všech měst, kam jsou tyto (dle mého názoru) nepovedené tramvaje dodávány. Oproti pražským mají brněnské o malinko lepši uspořádání sedaček 1+2 oproti přažským 1,5 +2. Jeden vůz byl již alespoň designově vylepšen reklamou. Vozy dostávají postupně dle písmen abecedy dívčí jména a tak je možné se po Brně svést s Adélkou, Barborkou, Cecilkou, Dášenkou, Evelínkou, Fanynkou, ...

Nízkopodlažní tramvaj RT6N před Hlavním nádražím 15. 9. 1998 
Foto: M. Klas

V Brně mají také čtyři vozy tramvají RT6N1 (č. 1801-1804), které stejně jako v Praze, nejsou dlouhodobě pro svojí velkou poruchovost nasazovány do provozu a tak odpočívají ve vozovně Medlánky. Je to škoda, neboť se jedná o tramvaj s krajními otočnými podvozky a jen středním pevným, takže jízdní vlastnosti v obloucích by měly být lepší než u vozů koncepce Astra. Jeden čas se využívaly také jako pojízdné prodejny jízdenek. Fotografie vlevo pochází z roku 1998, ještě z normálního provozu.

RT6N1 č. 1801 v zastávce Červinkova 12. 8. 2008 RT6N1 č. 1801 v obratišti Technologický park 12. 8. 2008 RT6N1 č. 1801 - Malinovského náměstí 12. 8. 2008 RT6N1 č. 1801 vyjíždí z pod viaduktu u hlavního nádraží 12. 8. 2008

Na jaře 2008 pokračuje po několika letech další pokus na zprovoznění a schválení typu RT6N1. Vůz č. 1801 se nejprve objevuje pouze na zkušebních jízdách bez cestujících. Od 21. 7. 2008 je pak tato tramvaj nasazena do zkušebního provozu s cestujícími na lince č. 12. Dle vzoru vozů 13T dostal vůz z recese také jméno a to z druhého konce abecedy, tedy Žofinka. Doufejme že zkoušky budou úspěšné a podaří se zprovoznit další tyto tramvaje.

Historický vůz č. 107 na Stránské skále 26. 7. 2008 Historický vůz č. 107 spolu s trolejbusem 14TrM u nádraží 26. 7. 2008 Podobně jako v Praze, zahájila také v Brně provoz historická linka. Její trasa vedla z náměstí Svobody do Nových sadů a označená byla písmenem H. Později je pak historický vůz nasazen o víkendech pravidelně na v jízdním řádu vyznačené spoje linky 10 z Nových sadů na Stránskou skálu.

Brněnské tramvajové tratě do sídlišť mnohdy připomínají spíše rychlodráhu, než klasickou tramvaj. Nejnázornějším příkladem je trať KT8D5N jedoucí z Líšně 4. 9. 2000 KT8D5 na trati z Líšně 4. 9. 2000 do Líšně. Ta připomíná spíše železnici. Je na otevřeném svršku a je vedena na zvláštním tělese mimo ulice města. Křížení s ulicemi je mimoúrovňové, takže tramvaje nejsou vůbec zdržovány auty. Na fotografii vlevo je vůz KT8D5N, tedy s nízkopodlažním středním článkem.

Stanice Líšeň, Jírova - tehdy ještě jako konečná - 4. 9. 2000 Stanice Líšeň, Jírova 13. 6. 2003 Zajímavá je i stanice Jírova, která byla původně konečná. Jak je patrné s fotografií, jedná se téměř o podzemní stanici. Je pod úrovní terénu, a připomíná stanici metra. Druhou zajímavostí bylo to, že přes to že se jednalo o konečnou stanici není zde smyčka, ale vozy zde končily úvratí (foto vpravo).

Konečná Líšeň - Mifkova s vozy KT8D5 12. 6. 2005 Konečná Líšeň - Mifkova s vozem KT8D5 12. 6. 2005 Od poloviny prosince 2004 je linka č. 8 prodloužena o jednu zastávku dále do stanice Mifkova, avšak ani zde není smyčka. Mouhou sem proto pouze obousměrné vozy (KT8D5 a KT8D5N).

Souprava tramvají T6A5 1209+1210 vyjíždí s pěší zóny od náměstí Svobody 15. 6. 2003 Brněnskou zajímavostí může být i trať přes centrum města, přes náměstí Svobody. Jde po pěších zónách a mnoho let zde nebyl žádný pravidelný provoz. Pouze při různých výlukách se na ní tramvaje objevovaly. Občas se rozproudily v tisku různé diskuze, zda do cenra tramvaje vrátit, tak jako běžně fungují pěší zóny s tramvajemi v mnohých městech (např. Plavno, Gorlitz, Heilbronn, Bratislava). A opravdu se po čase tramvaje na náměstí vrátily.

Vozovna Pisárky 4. 9. 2000 Pracovní vůz T2 č. 4122 ve vozovně Pisárky 4. 9. 2000 Na fotografii vlevo je jedna ze dvou brněnských tramvajových vozoven a to vozovna Pisárky. Odtud pochází také fotografie vozu T2 4122 přestavěného na pracovní.

Následující fotografie jsou z centra města. Od Hlavního nádraží do Nových sadů se táhne zajímavá čtyřkolejka. Fotogenická je zejména ta část se zatravněným svrškem. Přesto, že jsou tu i čtyři nástupiště na zastávkách, bývá tu ve špičce, zejména u nádraží, dost těsno.

KT8D5N u Hlavního nádraží 17. 9. 2006 K2R č. 1064 s reklamou na Student Agency v Nových sadech 12. 6. 2005 Tramvajová čtyřkolejka se zatravněným svrškem v Nových sadech 12. 6. 2005 KT8D5 č. 1701před Hlavním nádražím 15. 6. 2003
Čilý tramvajový ruch před Hlavním nádražím 4. 9. 2000 Čilý tramvajový ruch před Hlavním nádražím 4. 9. 2000 Čilý tramvajový ruch před Hlavním nádražím 4. 9. 2000 KT8D5 č. 1726 vyjíždí z pod viaduktu u nádraží 4. 9. 2000

Na dalších fotografiích jsou vozy K2, tedy vozy pro nás plzeňáky nezvyklé.

   

Odkazy:

Dopravní podnik města Brna

Brněnská MHD

Diskuze tramvaje v Brně - serveru K-report

MHD v Brně - Richard Bílek

 

Úvodní stránka

© Jan Šlehofer